Activity 1- Skopje, Primary School: Kiro Gligorov, Sport,s Park “SARAJ”-Branimir Nesic, MSc.

– Дипломиран Агроном при Унивпезритетот СВ. Кирил и Методиј Скопје
– Магистрант, Нутриционист на Технолошко Техничкиот факултет – Велес при универзитет

Св. Климент Охридки – Битола
– World wide сертифициран тренер од FISAF (Белград)
– World wide offitial Сертифициран Zumba тренер
– Спортски танцов тренер  сертифициран од ТСФМ (Спортска Танцова Федерација на Македонија)
– Национале Судија А  спортски танци (Лиценциран од ТСФМ)
– Пчелар
– Сопственик и тренер во Танцов Спортски Клуб Бранимир и Бранкица-Скопје.

Во овој клуб  се негуваат Латино-Американски танци (Samba, Cha cha, Rumba, PAsodoble, Jive) и Стандардни танци (Waltz, International Tango,Viennese Waltz,Slow Foxtrot , Quickstep), Хип Хоп , Рага џам, Social dances: Salsa, Bachata, Zouk, Merenge, Tango, како и многу други танци кои се играат во пар, како и соло.

Освен танцувачките дисциплини, се негуваат и следните рекреативни игри:
Zumba, Zumba Toning, Zumba Step, Zumba Kids;
Бранимир Нешиќ особено внимание посвети во градење на својата кариера во домен на Circuit Training, Total Body Workout, Ultimate bag workout, Mat pilates, Fitball Pilates, Cardiobarre Pilates, Yoga;
Kick Box aerobic, Step Aerobic, Low impact Aerobic.

Според Бранимир Нешиќ „ВЕЖБАЊЕТО Е МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЛЕК БЕЗ ИНТЕРАКЦИИ И НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ„. Вежбите и физичката активност не само што имаат придобивки кај здравата индивидуа, туку имаат докажани придобивки и кај практикантите на физичка активност кои се среќеваат со сериозни проблеми настанати од непрактикување физичка активност, неправилно држење на телото, неправилно седење, прекумерна телесна тежина, не соодветна исхрана и создадена повреда.

‘PAIN RELIEF’ часовите се специјално организирани и структуирани според потребите на одредена група вежбачи кои се во секојдневна борба со константни болки кои постојат како резултат на веќе настанати детсруктивни телесни промени. Вежбите кои се практикуваат имаат за цел намалување на дополнителниот стрес кој се создава при практикување на друга физичка активност, се одвиваат со соодветно темпо и интензитет и водат кон разрешување или ублажување на веќе создадениот проблем.

Активностите се реализирани и снимени со ученици на возраст од 6-16 години во Танцовиот Спортски Клуб “Бранимир и Бранкица” од Скопје  и во ОУ Киро Глигоров, на ден 5 мај 2021 година.

 

Activity 2-Skopje, Primary School: Kiro Gligorov – Dance Sports Club: Branimir& Brankica-Brankica Nesic, MSc.

– Дипломиран Фармацевт при Унивезритетот Кирил и Методиј Скопје
– World wide сертифициран тренер од FISAF (Белград) (Fitness i Aerobic industry)
– Yoga сертифициран тренер (Белград – Јога Савез Србије)
– World wide offitial Сертифициран Zumba тренер
– Спортски танцов тренер  сертифициран од ТСФМ (Спортска Танцова Федерација на Македонија)
-Национале Судија А  спортски танци (Лиценциран од ТСФМ)
– Сопственик и тренер во Танцов Спортски Клуб Бранимир и Бранкица-Скопје
– Regulatory Affairs department Алкалоид АД Скопје.

Танцовиот Спортски Клуб “Бранимир и Бранкица” од Скопје  е член на Танцова Спортска Федерација на Македонија (MADSF) која пак е член на Светската Танцова Спортска Федерација (WDSF).

Во овој клуб  се создаваат едни од најдобрите танчари во Македонија  веќе 15 години.        Од самиот почеток Клубот е носител на шампионски титули во повеќе категории на сите државни првенства, а исто така постојано ја претставува Република Северна Македонија на отворени интернационални како и официјални европски и светски првенства.
Во клубот членуваат деца од 3,5 годишна возраст па нагоре како и голем број на возрасни рекреативци до 70 годишна возраст.

Многубројни се настапите на приредби од јавен карактер, телевизиски емисии, театарски претстави, филмови и музички спотови. Dance Sport Club “Branimir & Brankica” <http://www.branimirbrankica.mk/, http://www.bb-dancesportclub.mk/.

Бранкица Нешиќ е специјализиран тренер кој работи со деца во областа „Превентивна Корективна Гимнастика„ наменета за корегирање и превенција на најчести деформитети кај децата (кифоза, сколиоза). Со упорност, истрајност, соработка, внимание и љубов до одлично здравје, до запознавање на вистинските вредности, низ создавање здрави навики, низ дружба и радување до правилен психофизички развој на децата.

Покрај тоа, за децата вежбањето е забавна физичка активност што придонесува за развој на прецизност, координација на движењето и флексибилноста. Внимателно дизајнирани вежби, прилагодени на возраста, способностите и потребите на децата ја подобруваат нивната сила, ја зголемуваат енергијата, самодовербата и обезбедуваат добра основа за одлично здравје во тек на целиот живот.

Активностите се реализирани и снимени со ученици на возраст од 6-16 години во отворениот спортски парк САРАЈ, а дел во ОУ Киро Глигоров, на ден 6 април 2021 година.

 

Activity 3-  Skopje,Olympic swimming pool “Centar”, Rade Ilievski. MSc.

I am Rade Ilievski, professor of physical and health education, Master of Sports Sciences (MSc.,Faculty of Sports Tourism). I have been working for 28 years in the elementary school “Rajko Zinzifov”, currently “Ismail Qemali” in Skopje, Republic of North Macedonia.
My key activities, and responsibilities as a teacher in a primary school in Skopje are the development and promotion of physical activity and sport, high achievements in the physical and health education, and sports activities related to school-aged children;
Special contribution to the sports development and international affirmation of the Republic of
North Macedonia.
Special contribution to the development of swimming sport of school-aged children, especially beginners in the Republic of North Macedonia.
The most important Awards are:
– Award of the City of Skopje – 13 November in the field of promotion of sports and health care of the youngest school aged-children, as well as humanitarian activity (2017);
– Diploma for the best teacher of the year for 2017/2018 for impressed results in the physical and health educational work and sports promotion activities from the Union of Teachers of North Macedonia (2018);
– Certificate for long-term and successful cooperation with the Federation of Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia, in 2015 and 2007, awarded in Ohrid, the Republic of Macedonia;
– Diploma for the best teacher of the year 2006 awarded by the Association of School Teachers of Skopje, 2006;
– Diploma for continuous and successful achievements as the best teacher in primary schools in the Republic of North Macedonia (2005);
– Recognition for special contribution to sports and affirmation of the Republic of North Macedonia, awarded in 2012 in Skopje;
– Numerous awards for winning national championships in swimming, as well as the development of swimming in the Republic of North Macedonia;
– Numerous Diplomas and Medals for winning international swimming marathons;
– Numerous participations in international scientific conferences, symposia, and published scientific papers;
– Among other humanitarian activity, Rade Ilievski, MSc. is the &quot;Blood donator&quot; and he
was awarded for a total of 75 blood donations.

Curiculum Vitae of Rade Ilievski
Јас сум Раде Илиевски, професор по физичко и здравствено образование, магистер поспортски науки на Факултетот за спортски туризам. Работам 28 години во основното училиште Рајко Жинзифов, сегашно Исмаил Ќемали во Скопје. Моите главни активности, одговорности и спортски постигнувања се следните:
– Развојот и унапредувањето на физичката активност и спортот како учител во основно училиште во Скопје;
– Високи резултати во воспитно-образовната работа и други спортските активности врзани за училишните деца во Скопје;
– Посебен придонес во спортот и Меѓународна афирмација на Република Северна Македонија;
– Посебен придонес за развојот на пливачкиот спорт во Република Северна Македонија;
– Најзначајни признанија се: 13 Ноемвриска награда на Град Скопје, од областа на промоција на спортот и здравствената заштита на најмладите ученици, како и хуманитарната активност (2017);
– Диплома за најдобар професор на годината за 2006 година доделена од Здружение на школски наставници на град Скопје (2006), диплома за континуирани и успешни постигања како најдобар професор во основни училишта во земјата (2005);
– Признание за професор на годината за 2017/2018 година за видни резултати во воспитно образовната работа и други спортски активности врзани за училиштето од Сојузот на професори на Македонија (2018);
– Бројни се наградите за освоени државни првенства во пливање, и развој на пливачкиот спорт во Северна Македонија, на училишни спортски шампионати.
– Дипломи и медаљи за освоени меѓународни пливачки маратони.
– Бројни учества на меѓународни научни конференции, симпозиуми и научни трудови.

 

Activity 4-Skopje,“Today I’m your Teacher of Sport!”-Olympic Athlete, Vladimir Bogoevski from Republic of North Macedonia

An Olympic Athlete, Vladimir Bogoevski at the fourth action,,Today I am your sports teacher! from Republic of North Macedonia!
On June 7, 2021, HEPA Macedonia National organization for the promotion of health- enhancing physical activity organized the fourth action ,,Today I am your sports teacher!”- An action that is part of the first work package (WP-1) of activities in the “WoW Europe” project. This action took place at the Primary School „Bratstvo„ in
Skopje and the action was attended by over 30 children aged 7-10.The elite athlete known to the school-aged children in this action as a sports teacher was Vladimir Bogoevski, an elite athlete of the Macedonian national volleyball team and Sports Director of the Macedonian Olympic Committee (MOC, February 2008-to present),
Chairman of the Committee “Sport for All” of the Macedonian Olympic Committee (MOC) and a member of the Management Board and the Assembly of the European Olympic Committee (EOC).
https://mok.org.mk/site/bio-vladimir-bogoevski

Јас сум Владимир Богоевски, вработен како спортски директор во Македонскиот олимписки комитет и поранешен одбојкар и одбојкарски тренер. Над 40 години работев во неколку држави во Европа. Како одбојкар сум учествувал на многу првенства и како тренер: повеќе од 12 Балкански првенства, 3 Медитерански игри, многубројни Европски првенства, 3 Универзијади и 1 Олимпијада. Од сите натпревари имам освоено многу медаљи и како најголемо признание од сето тоа што сум го направил прогласен сум за еден од најдобрите спортисти во Македонија со титула на заслужен спортист.

Денес сме во ОУ “Братство” каде ќе направиме демонстрација на елементи од Одбојката. Посебно ми е драго што сме денес во Вашето училиште со што се заблагодаруваме на персоналот на училиштето и нашата професорка Тања Трпезановска што заедно ќе го одржиме овој час.  Со ова ќе покажеме на цела Европа дека и ние се бавиме со физичка култура, подржуваме физичко воспитување, многу сме активни и имаме цел да повторно да го активираме спортскиот живот после оваа пандемија. Видео презентација: https://www.youtube.com/watch?v=QK7HwYFIUbw

Biography:

Vladimir Bogoevski  Volleyball player – Olympic sports giant

Born on 01/12/1953 in Skopje

Curriculum Vitae of Vladimir Bogoevski

Education: Faculty of Physical Education at the University Ss. Cyril and Methodius in Skopje,

Higher Coaching School in Croatia,

Elite Volleyball Coach in the Former Yugoslav Federation (SFRJ),

Chairman of the MOC “Fair Play Commission”

Chairman of the MOC “Sports Commission for All”

Member of the Management Board and the IOC Assembly

Sports Director of the MOC

 

Sports career:

Active Volleyball player:

 • Beginning in the UK Vardar from Skopje in 1968.
 • Debutant in the first team of O.K. Vardar in 1971.
 • Member of the first team of Vardar until 1980.
 • Captain of the team from 1977 to 1980.

 

Junior national team player of the Former Yugoslav Federation, from 1972 and 1973.

Senior national team player of the Former Yugoslav Federation from 1972 to 1981.

Captain of the national team – junior 1973 and senior from 1976 to 1981.

 

In the period from 1981 to 1990, he performed in:

 • In the 1980/81 season in Belgium at the “Herentals club”-Belgium;
 • In the 1981/82 and 1982/83 seasons at “Real Madrid” in Spain;
 • In the 1983/84 and 1984/1985 seasons again in “Herentals club”-Belgium;
 • In the 1985/86 season in “Vardar” from Skopje;
 • In the 1986/87 season in Giessen, Germany;
 • In the 1987 / 88-88 / 89-89 / 90 season in “Bomberos” from Barcelona-Spain.
 • In 1990 he ended his playing career.

 

Coaching career:

 • 1979 coach, as an active player of “Vardar”, assistant coach of the Vardar team;
 • 1980/81 coach (player at the same time) of “Herantels” from Belgium;
 • 1984/85 coach (player at the same time) of “Herantels” from Belgium;
 • 1985/86 coach (also a player) of “Vardar” from Skopje;
 • 1986/87 coach (also a player) of “Giessen” from Germany;
 • 1987 / 88-88 / 89-89 / 90 coach (also a player) of “Bomberos” from Barcelona;
 • 1990 / 91-91 / 92 “Partizan,s” coach from Belgrade-SFRJ;
 • 1992 / 93-93 / 94 coach of “Barcelona”-Spain;
 • 1994/95 until 2001/02 coach of “Tarragona”-Spain;
 • 2002 / 03-03 / 04-04 / 05 coach of “Son Amar” from Spain (winner of the Cup in Spain and second place in the CEV Cup);
 • 2005 / 06-2006 / 07 coach of “PAOK” from Greece;
 • 1985/86 until 1991/92 coach of the national team of SFR Yugoslavia.

 

Trophies and awards

Club trophies:

 • With O.K. “Spartak” from Subotica as a reinforcement – Third place in the European Champions Cup 1975/76;
 • With O.K. “Vardar” from Skopje: Champion of Yugoslavia in all categories (junior 1973 and senior 1976);
 • Winner of the 1976 Yugoslav Cup;
 • Fourth place in the European Champions Cup, 1976/77;
 • With “Real Madrid”, he is the champion of Spain 1983 and the winner of the King of Spain Cup 1983;
 • With “Herenthal” from Belgium, he won the Belgian Cup 1985;
 • With “Bomberos” from Barcelona, he is runner-up in Spain 1990;
 • With “Partizan” from Belgrade – Former Yugoslav Federation (SFRJ), he is the champion of 1991 and the winner of the 1991 Cup.
 • Trophies with the national team as an active player:
 • 257 appearances for the National Team of Former Yugoslav Federation (SFRJ).
 • He participated in 9 Balkan Games (from 1973 to 1991), t2 Universiades (1973 and 1977),
 • 2 Mediterranean Games (1975 and 1979), and 4 European Championships (1975, 1977, 1979 and 1981) and at the 1980 Olympics;
 • Trophies from the Balkan Games: 1 gold, 2 silver and 6 bronze medals;
 • Mediterranean Games trophies: 2 gold medals (1975-Algeria and 1979-Split);
 • European Championship trophies: 2 bronze medals (1975-Belgrade and 1979-Paris);
 • Sixth place at the Moscow Olympics.

 

Trophies as a national team coach:

 • 260 appearances as coach of the Yugoslav national team;
 • Three times participant in the final tournament for the European Championship:
 • 1987, 1989, and 1991, won two sixth places and one eighth;
 • Balkan Championships: 2 gold medals (1986 and 1988), 1 silver medal (1990);
 • Mediterranean Games: Silver Medal (1991 Athens);
 • Spring Cup: Gold Medal (1992 Brno);
 • Universiade: Gold Medal (1987 Zagreb);

Personal trophies and awards:

 • 1975 and 1979 the best athlete in the Republic of Macedonia;
 • 1979, 1980 and 1981 best player at the Balkan Games;
 • 1976 elected to the top six in Europe;
 • 1986 appearance for the world team in Sofia;
 • Award winner November 13, 1974;
 • Award winner 25 May 1980;
 • Order of Merit for the People with a Silver Wreath;
 • 1992 With the establishment of the Macedonian Olympic Committee, he held the position of Vice President of the MOC until 1996;
 • Head of Mission – Barcelona 1992 Olympic Games;
 • Head of Mission to the 1992 Barcelona Paralympic Games;
 • Head of Mission to the Atlanta 1996 Olympics;
 • Head of Mission of the European Youth Olympic Festival (EYOF) – Tampere 2009;
 • Head of Mission to the 2010 – Vancouver Olympics;
 • Head of Mission – London 2012 Olympic Games;
 • EYOF Head of Mission – Utrecht 2013;
 • Head of Mission at the 2014 Nanjing Youth Olympic Games;
 • Head of Mission of EYOF – Tbilisi 2015;
 • IOC Olympic Giant since 1998.
 • MOC Sports Director from 2008 until today and continues
 • Member of the “Sports Commission for all” of Olympic Committee.
 • Video presentation for Vladimir Bogoevski: https://www.youtube.com/watch?v=QK7HwYFIUbw

Аctivity 5- Skopje ,Ilir Sali , Teacher of physical and health education

Curriculum Vitae – Ilir Sali

I am Ilir Sali, employment as a Teacher of physical and health education in the primary school “Bratstvo” and primary school “Bedri Tairi” from 2015 up today.

My key activities, and responsibilities as a Teacher in the primary school “Bratstvo” in Skopje are the development and promotion of physical activity and sport, high achievements in the physical and health education, and sports activities related to school-aged children.

As a football player, I have worked in several Macedonian football teams: FC Macedonia “Gorce Petrov”, “Vardar”, “Lokomotiva” and the U-19 Macedonian Football Federation (European Qualification U-19 in Spain).

I have worked in several Macedonian football teams as a coach:

 • FC Macedonia “Gorce Petrov” Youth Academy from 2013 to 2018,
 • FC “Saraj” Youth Academy from 2018 up today,
 • FC “Saraj First Team” from 2019 to present.
 • 2015: Refused coaching job at Global Premier Soccer Academy USA,
 • 2018: Football Coach for Juventus at “Juventus Camp Macedonia 2018”, and
 • 2019: Football Coach for Juventus at “Juventus Camp Macedonia 2019”.
 • At present, I am Head of the www.9sportpro.com.

As a football player, I have participated in many championships winning medals from competitions.

Today, we will demonstrate elements of Football games. We will show to the whole of Europe that we are also engaged in physical culture, we support physical education, we are very active and our aim is to re-activate sports life and physical activity after this COVID-19 pandemic.

Video presentation:  https://www.youtube.com/watch?v=LW5vQC47LSs